زيبا نادري زندگینامه

متولد هجدهم شهريور ماه 1344 در تبريز.

داراي مدرك تحصيلي ديپلم اقتصاد.

شروع فعاليت از سال 1373 با فيلم مي خواهم زنده بمانم.

شنبه 4/1/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName