يك درصد نبوغ...
توسط : ياس كوچك

 

 يك درصد نبوغ، 99 درصد عرق ريختن.

                                                          ( توماس اديسون )

شنبه 4/1/1386 - 11:38
پسندیدم 0
UserName