دوست...
توسط : ياس كوچك

 

 دوست واقعي كسي است كه دست هاي تو را بگيرد ولي قلب تو را لمس كند.

                                                                   ( ماركز )

شنبه 4/1/1386 - 11:34
پسندیدم 0
UserName