شراره يوسفي نيا بیو گرافی

متولد هجدهم شهريور ماه 1349 در تهران.

ليسانس رشته كارگرداني سينما و فوق ليسانس بازيگري از مجارستان.

شروع فعاليت از سال 1370 با ساختي فيلم هاي كوتاه ارتباط در آخرين روز هفته و گشت و گذر در كنار رود دانوب

شنبه 4/1/1386 - 7:47
پسندیدم 0
UserName