آیات قرآن
توسط : shokry1344
 

 به نام خدا

مقام معظم رهبری (دام ظله):

اگر در آیات قرآن تأمل کنیم، اراده قوی و استقامت ما بیش تر خواهد شد.

شنبه 4/1/1386 - 3:0
پسندیدم 0
UserName