سستي در نماز
توسط : shokry1344

 

به نام خدا

سستي در نماز

                                                                                       

ازحضرت فاطمه (س) نقل است که خدمت پدر بزرگوارشان پيامبر اسلام (ص) عرض کردند: پدر جان! کسي که در نمازش سستي و تنبلي کند چه مجازاتي دارد؟ رسول خدا(ص) فرمودند: فاطمه جان! هر که درنمازش سستي کند از مرد و زن، خداوند متعال او را به پانزده خصلت مبتلا مي سازد.شش خصلت از آنها در دنيا و سه خصلت در موقع مردن و سه خصلت در قبر و سه خصلت در موقع خروج از قبر.

اما آنچه در دنيا به او مي رسد:

اول- خداوند برکت را از عمرش برمي دارد.

دوم- خداوند برکت را از روزيش برمي دارد.

سوم- خداوند علامت صالحين را از صورت او محو مي کند.

چهارم- هر عملي که انجام دهد اجر و مزدي به او داده نمي شود.

پنجم- دعاي او به طرف آسمان بالا نمي رود.

ششم- براي او بهره و نصيبي از دعاي صالحين نخواهد بود.

و اما آنچه در موقع مردن به او مي رسد:

اول- ذليل مي ميرد.

دوم- گرسنه مي ميرد.

سوم- تشنه مي ميرد که اگر از نهرها و چشمه هاي دنيا به او آب دهي، سيراب نمي شود.

اما آنهايي که در قبر به او مي رسد:

اول- خداي متعال ملکي را مامور مي کند که او را در قبر عذابش کند.

دوم- قبرش بر او تنگ مي گردد.

سوم- قبر او ظلماني و تاريک خواهد بود.

 و اما آنهايي که در روز قيامت هنگام خروج از قبر به او مي رسد:

اول- خداوند متعال ملکي را مي فرمايد که او را به رو مي کشد و مردم او را تماشا مي کنند.

دوم- با حساب سخت و شديد او را محاسبه مي نمايند.

سوم- خداي سبحان به او نظر نکرده و او را پاک نمي کند و براي اوست عذابي دردناک.

 هر وقت، هنگام نماز مي رسيد، اميرالمومنين حالت اضطراب و تزلزل پيدا مي نمود. مي گفتند: شما را چه ميشود که اين قدر ناراحت هستيد؟ مي فرمود: وقت اداي امانتي فرا رسيده است که خداوند آن را بر آسمان و زمين عرضه داشت و آنها از حمل آن امتناع ورزيدند.

پيامبر خدا (ص) فرمودند:

هنگامي که بنده در پيشگاه خداوند مي ايستد نخستين چيزي که از او مي خواهند نماز است. پس اگر پاکيزه بود اعمالش هم پاکيزه مي گردد و اگر پاکيزه نبود اعمل ديگرش هم پاکيزه نمي شود.

 هرکس نماز را عمدا ترک کند آشکارا کفر ورزيده است.

کسي که نماز نمي گذارد بهره اي از دين ندارد.

 

 

 

 

 

شنبه 4/1/1386 - 2:52
پسندیدم 0
UserName