حذف تبلیغات پرشین بلاگ
توسط : hamid_66
 

بنام او که شاهد زندگيست

خوب دوستان اين کد و امروز گرفتم اين کد باعث ميشه تبليغ پرشين بلاگ 

 از اون بالا حذف شه

<SCRIPT LANGUAGE="JScript">
function removeAdv()
{
try
{
var divtags=document.all.tags('div')
for(i=0;i<divtags.length;i++)
if((divtags[i].style.zIndex==2000)|(divtags[i].style.zIndex==2001))
divtags[i].innerHTML='<table width="100%" align="right"><tr><td><font face="Tahoma" size="1" color="gray"></font></td></tr></table>'
if((divtags[i].style.zIndex==1000)|(divtags[i].style.zIndex==1001))
divtags[i].innerHTML='<table width="100%" align="right"><tr><td><font face="Tahoma" size="1" color="gray"></font></td></tr></table>'

}
catch (e) {}
}
setInterval('removeAdv()',1000);

</script>

اين کد و زير بالای تگ </Html>بزنين

 H .A .S .C                    

 

 

جمعه 3/1/1386 - 16:54
پسندیدم 0
UserName