عشق...
توسط : ياس كوچك

عشق از هر گل سرخي دلپذير تر است ، اما خارهاي آن قلب تو را عميق تر از هر خاري سوراخ مي كند

جمعه 3/1/1386 - 13:39
پسندیدم 0
UserName