آقايون...
توسط : ياس كوچك

شباهت آقايون با آگهي بازرگاني چيست؟ شما نمي توانيد يک کلمه از حرف هاي آنها را باور کنيد و هيچ چيزي براي زماني بيش از 60 ثانيه دوام نمي آورد...

جمعه 3/1/1386 - 13:28
پسندیدم 0
UserName