خوشحال باش...
توسط : ياس كوچك

اگه خوابي بيدار شواگه بيداري بشين اگه نشستي پاشو راه برو اگه راه ميري بدو اگه ميدوي يه پشتک بزن و خوشحال باش که از طرف من يه sms واست اومده...

جمعه 3/1/1386 - 13:25
پسندیدم 0
UserName