خب ديگه... اينطوريه...
توسط : ياس كوچك

پزشك اخمو شربت تلخ تجويز مي‌كند...

 

پروانه براي آن كه نسوزد، شمع را فوت كرد...

 

تاريكي چشم ديدن خودش را ندارد...

 

زمين مي‌خواست ابراز احساسات كند، آتشفشان سرازير شد...

 

همه از مرگ ميترسن من از رفيق نامرد ...

 

جمعه 3/1/1386 - 13:23
پسندیدم 0
UserName