بزرگ؟؟؟...
توسط : ياس كوچك

در واقع ما هرگز بزرگ نمي شويم...

 فقط ياد مي گيريم که در اجتماع چگونه رفتار کنيم...

جمعه 3/1/1386 - 13:22
پسندیدم 0
UserName