ارزشش بيشتره...
توسط : ياس كوچك

مي دونستي اشک گاهي از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسي مي توني هديه کني اما اشک رو فقط براي کسي مي ريزي که نمي خواي از دستش بدي...

جمعه 3/1/1386 - 13:22
پسندیدم 0
UserName