اعتماد...
توسط : ياس كوچك

به چشمي اعتماد کن که به جاي صورت به سيرت تو مي نگرد...

 به دلي دل بسپار که جاي خالي برايت داشته باشد ...

و دستي را بپذير که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است ...

جمعه 3/1/1386 - 12:41
پسندیدم 0
UserName