دريا و ...
توسط : ياس كوچك

ميدوني دريا چرا دريا شد؟ به خاطر موجاش اگه موج نداش هيچ و قت دريا نمي شد،من يه دريام و تو موجهاي مني...

جمعه 3/1/1386 - 12:40
پسندیدم 0
UserName