نگذار...
توسط : ياس كوچك

هيچگاه نگذار در کوهپايه هاي عشق کسي دستت را بگيرد که احساس ميکني در ارتفاعات آنرا رها خواهد کرد...

جمعه 3/1/1386 - 12:39
پسندیدم 0
UserName