و تو را...
توسط : ياس كوچك
آسمان را ستاره زيبا ميكند، باغچه را گل، عشق را محبت، بيابان را چمن، چشم را اشك و تو را عمل كردن دماغ زيبا ميكند...
جمعه 3/1/1386 - 12:14
پسندیدم 0
UserName