تو...
توسط : ياس كوچك

تو درختي هستي پر از احساس و محبت و سايه اش از عشق كه من الاغم را به ان ميبندم...

 

جمعه 3/1/1386 - 12:12
پسندیدم 0
UserName