جملات زیبا
توسط : aby2000

می دانم اگر سبزه ای را بکنم خواهم مرد...
و عشق صدای فاصله هاست ، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند

جمعه 3/1/1386 - 11:4
پسندیدم 0
UserName