جملات زیبا
توسط : aby2000

برخيز به خون دل وضويی بکنيم
در اب ترانه شستشويی بکنيم
عمر اندک و فرصت خموشی بسيار
تلخ است سکوت ؛ گفتگويی بکنيم

جمعه 3/1/1386 - 11:3
پسندیدم 0
UserName