جملات زیبا
توسط : aby2000

افكاري كه در كلام زنداني كرده ام،
به نا چار با اعمالم آزادشان مي كنم

جمعه 3/1/1386 - 11:2
پسندیدم 0
UserName