اختيار در اصطلاح علماى عقايد اسلامى :

اختيار در اصطلاح علماى عقايد اسلامى :
خداى متعال بندگانش را به وسيله انبيا و رسولان خود بر برخى از كارها مكلف و از برخى نهى فرموده است . خداوند پس از آنكه قدرت و اراده انجام كار و ترك آن را به بندگانش بخشيده و براى آنان در آنچه مى كنند، حق انتخاب و گزينش قرار داده ، و هيچ كس را در اين راه مجبور نكرده ، از آنان خواسته است تا در آنچه كه به آن فرمان داده يا از آن باز داشته ، او را اطاعت نمايند. استدلال بر اين موضوع - به يارى خدا - در بحث آينده مى آيد.

جمعه 3/1/1386 - 7:20
پسندیدم 0
UserName