تفويض در اصطلاح علماى عقايد اسلامى

تفويض در اصطلاح علماى عقايد اسلامى
تفويض در اين اصطلاح يعنى : خداوند متعال كارهاى بندگان را به خود آنان واگذار كرده است . هر چه بخواهند آزاد و رها و مستقل انجام مى دهند و خداوند قدرتى بر افعال آنان ندارد. اين سخن ، سخن متعزله است

جمعه 3/1/1386 - 7:19
پسندیدم 0
UserName