جبر در اصطلاح علماى عقايد اسلامى :

جبر در اصطلاح علماى عقايد اسلامى :
جبر در اين اصطلاح يعنى : خداى متعال بندگانش را بر آنچه مى كنند مجبور كرده است ؛ در كار نيك باشد يا بد، زشت باشد يا زيبا، بگونه اى كه بنده در اين باره اراده و اختيار ترك فعل و سرپيچى از آن را ندارد.
پيروان جبر را عقيده بر آن است كه ، هر چه براى انسان پديد آيد همان سرنوشت از پيش تعيين شده اوست . انسان را آنجا كه بايد مى برند، او
اختيارى ندارد. اين سخن ، سخن اشاعره است

جمعه 3/1/1386 - 7:18
پسندیدم 0
UserName