معاملات حرام
همان گونه كه در اسلام راه هاى فراوانى براى معامله و كسب درآمد وجوددارد، همان طور هم براى سـلامـت روابـط اقتصادى در جامعه و حاكميت مقررات الهى ، از معاملات بسيارى نهى شده است كه مهم ترين آنها عبارتند از :
1 ـ خريد و فروش مال غصبى .
2 ـ خـريـد و فـروش چـيـزهـايـى كـه مـنـافـع مـعـمـولى آنـهـا حـرام اسـت ، مـانـنـد: وسائل قمار.
3 ـ رباخوارى .
4 ـ خريد و فروش چيزى كه از راه قمار يا دزدى به دست آمده باشد.
5 ـ خـريد و فروش كتاب هاى گمراه كننده (ومجلاّت ، فيلمها و عكسهاى مستهجن ، نوارهاى كاست و ويدئو و ديسكت هاى كامپيوترى مبتذل و...).
6 ـ خريد و فروش چيزهاى مست كننده .
7 ـ خريد و فروش با سكه ها( وپولهاى ) بدون اعتبار (اسكناسهاى تقلبى ).
8 ـ فـروش اسلحه و كالاهاى ديگر به دشمنان اسلام در صورتى كه موجب تقويت آنان برضد مسلمانان باشد.
9 ـ معامله تقلّبى مثل مخلوط كردن شير با آب .(126)
خريد و فروشِ حرام ، موارد ديگر هم دارد كه اكنون مورد ابتلا نمى باشد

جمعه 3/1/1386 - 6:28
پسندیدم 0
UserName