معاملات ارز
خـريـدن پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مى شوند، با توجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور است ؟
جواب ـ هرگونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد

جمعه 3/1/1386 - 6:27
پسندیدم 0
UserName