فروش اجناس كوپنى و تعاونى

فروش اجناس كوپنى و تعاونى
1 ـ سـهـم قـنـد وشـكـر كـه بـه قـنـّادى هـا و... مـى دهـنـد، اگـر بـفـروشـنـد سـود اوحلال است ؟ جواب ـ بايد مقررات دولت اسلامى را مراعات نمايند.(107)
2 ـ آيـا كـسـى كـه لوازم مـنـزل را در مـدت طـولانى و روى نوبت به وسيله شورا يا تعاونى ها خريدارى كرده است ، مى تواند به قيمت دو برابر يا بيشتر بفروشد يا خير...؟
جـواب ـ اگـر خـلاف مـقـررات دولت اسلامى باشد جايز نيست ؛ در غير اين صورت فروش مانع ندارد

جمعه 3/1/1386 - 6:26
پسندیدم 0
UserName