فروش سلاح
آيـا فـروختن سلاح به كسانى كه براى حفظ خود و يا دفاع ازمنطقه خود خريدمى نمايند جايز است يا خير؟
جواب ـ بدون مراعات مقرّرات دولت اسلامى جايز نيست .(

جمعه 3/1/1386 - 6:25
پسندیدم 0
UserName