كتاب هاى گمراه كننده

كتاب هاى گمراه كننده
آيـا خواندن كتب غيراسلامى مانند [كتاب هاى ] بهائيّت و كمونيستى و ساير مرامهاى الحادى حرام است يا خير؟
جواب ـ اگر خوف انحراف در بين باشد، بايد ترك كنند.(

جمعه 3/1/1386 - 6:24
پسندیدم 0
UserName