سجود
سجده آن است كه پيشانى ، كف دو دست ، سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمينبگذارد. (م 1045)
دو سجده روى هم يك ركن است . گفتن هر ذكرى در سجده كافى است ، ولى احتياط واجب آن است كهمقدار ذكر از سه مرتبه (سُبْحانَ اللّهِ) يا يك مرتبه (سُبْحانَ رَبِّىَ الاَْعْلى وَ بِحَمْدِهِ) كمترنباشد.

پنج شنبه 2/1/1386 - 20:0
پسندیدم 0
UserName