وسيله ارتباط و اتّصال انسان با آفريدگار هستى

نماز كه وسيله ارتباط و اتّصال انسان با آفريدگار هستى است ، موهبتى بىبديل و سرچشمه فيض لايزال است كه با تعليم الهى بر مكلّفان واجب گشته است . نماز بهانسان اميد، اعتماد و قدرت معنوى مى بخشد، او را از فحشا و منكر بازمى دارد، به معراج مى بردو مايه صفا، آرامش و نورانيت مى گردد. رسول خدا(ص )فرمود:
(اَلصَّلاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَالصلاةُ نُورٌ مِنَ اللّهِ)(2)
نماز، نور مؤ من است و نماز، نورى از جانب خداوند است .
يكى از ياران امام صادق (ع )از آن حضرت درباره برترين چيزى كه بندگان به وسيله آنبه پيشگاه پروردگارشان تقرّب مى جويند و نيز از محبوب ترين كار در نزد پروردگار سؤال كرد. حضرت در پاسخ فرمود:
(ما اَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ اَفْضَلَ مِنْ هذِهِ الصلاةِ)(3)
پس از معرفت ( خداشناسى )، چيزى را برتر از همين نماز سراغ ندارم .
امام خمينى (س )درباره اهمّيّت نماز مى فرمايد:
به نماز و مساجد، اهمّيّت دهيد كه پرونده هاى دادگسترى ،مال بى نمازهاست ... نماز، پشتوانه ملّت است ... نماز، يك كارخانه انسان سازى است . نمازخوب ، فحشا و منكر را از يك امّتى بيرون مى كند، اينهايى كه در اين مراكز فساد كشانده شدهاند، اينها بى نمازها هستند... .(4)
آيت اللّه العظمى خامنه اى (دام ظلّه ) نيز مى فرمايد:
نماز، ركن اصلى دين است و بايد اصلى ترين جايگاه را در زندگى مردم داشته باشد. حياتطيّبه انسان در سايه حاكميت دين خدا، وقتى حاصل خواهد شد كه انسان ها دلِ خود را با ياد خدازنده نگهدارند و به كمك آن بتوانند با همه جاذبه هاى شر و فساد مبارزه كنند... اين ذكر وحضور دائمى فقط به بركت نماز، حاصل مى شود و نماز در حقيقت پشتوانه مستحكم و ذخيرهتمام نشدنى در مبارزه اى است كه آدمى با شيطان نفس خود كه او را به پستى و زبونى مىكشد و شيطان هاى قدرت كه با زر و زور، او را وادار به ذلّت و تسليم مى كنند، هميشه و درهمه حال دارد

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:59
پسندیدم 0
UserName