تمام بودن نماز در بعضى مكان ها

تمام بودن نماز در بعضى مكان ها
در مكان هاى زير نماز تمام است :
1- وطن
2- جايى كه مى داند و يا بنا دارد ده روز بماند.
3- جايى كه سى روز با ترديد مانده است ؛ يعنى معلوم نبوده است كه مى ماند يا مى رود و تاسى روز به همين حالت مانده و جايى هم نرفته است ، در اين صورت بايد بعد از سى روز،نماز را تمام بخواند. (م 1335، 1338 و شرط چهارم

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:56
پسندیدم 0
UserName