نماز آيات
نماز آيات به واسطه چهار چيز واجب مى شود:
1- گرفتن خورشيد؛
2- گرفتن ماه ، اگر چه مقدار كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد؛
3- زلزله اگر چه كسى هم نترسد؛
4- رعد و برق و بادهاى سياه ، سرخ و مانند اينها در صورتى كه بيشتر مردم بترسند كهبنابر احتياط واجب بايد براى اين ها هم نماز آيات بخوانند. (م 1491)
از وقتى كه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مى كند انسان بايد نماز آيات را بخواند وبنابر احتياط واجب ، بايد به قدرى تاءخير نيندازد كه شروع به باز شدن كند. (م 1495)
اگر خواندن نماز آيات را به قدرى تاءخير بيندازد كه آفتاب يا ماه شروع به باز شدن كند،بايد نيت ادا و قضا نكند، ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن ، نماز بخواند بايد نيّت قضانمايد. (م 1496)
موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اين ها اتّفاق مى افتد، انسان بايد فوراً نماز آيات رابخواند و اگر نخواند معصيت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است . (

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:55
پسندیدم 0
UserName