نماز قضا
نماز به خاطر جايگاه بلندى كه در اسلام دارد و در روايات اسلامى از آن به عنوان (ستون دين)، (پرچم اسلام )، (مرز بين ايمان و كفر)، (كليد بهشت ) و مانند اين ها ياد شده است ؛ ازاين رو، سستى و سهل انگارى در انجام آن مورد نكوهش قرار گرفته و ترك عمدى آن نيز ازگناهان كبيره شمرده شده است ؛ كسى كه نماز را سبك شمرده ، دراول وقتش به جا نياورد، يا به تاءخير انداخته بعد از وقت بخواند از شفاعت معصومين (ع )محرومخواهد شد؛ چنان كه از رسول خدا(ص ) نقل شده كه فرمود:
(لا يَنالُ شَفاعَتى غَداً مَنْ اَخَّرَ الصَّلاةَ الْمَفْرُوضَةَ بَعْدَ وَقْتِها)(16)
شفاعت من در روز قيامت به كسى كه نماز واجبش را تاءخير انداخته ، در وقت آن نخواند، نمىرسد.
با همه سفارشى كه نسبت به نماز شده ، گاهى ديده مى شود كه بعضى از روى عمد و يا بههر دليل و بهانه اى ، نماز واجب خود را نمى خوانند. در هر صورت خواندن نمازهاى قضا شدهبر انسان واجب است . بعضى از احكام اين گونه نمازها به شرح زير است :
1- كسى كه نماز قضا دارد، بايد در خواندن آن كوتاهى نكند، ولى واجب نيست فوراً آن را بهجا آورد. (م 1372)
2- تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نمازهاى قضاى خود عاجز باشد، ديگرى نمى تواندنمازهاى او را قضا نمايد. (م 1378)
3- قضاى نمازهاى يوميّه ، لازم نيست به ترتيب خوانده شود، مثلاً كسى كه يك روز نماز عصر وروز بعد نماز ظهر را نخوانده ، لازم نيست اوّل نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا نمايد.(م 1375)
4- كسى كه چند نماز از او قضا شده و شماره آن ها را نمى داند، مثلاً نمى داند چهار تا بوده ياپنج تا، چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافى است . همچنين اگر شماره آن ها را مى دانسته وفراموش كرده ، اگر مقدار كمتر را بخواند كفايت مى كند. (م 1383)
5- نماز قضا را با جماعت مى شود خواند؛ چه نماز امام جماعت ، ادا باشد يا قضا و لازم نيست هردو يك نماز را بخوانند، مثلاً اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخوانداشكال ندارد. (م 1388)
6- قضاى نمازهايى كه در وطن يا محلّ اقامت ، فوت شده ، تمام و قضاى نمازهايى كه در سفربدون قصد ماندن ده روز فوت شده ، شكسته است .(17)
7- كسى كه نماز قضا دارد مى تواند نماز مستحبى بخواند. (م 1373)
8- نماز مستحبى جاى قضاى نماز واجب را نمى گيرد

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:54
پسندیدم 0
UserName