وظيفه امام جمعه ، هنگام ايراد خطبه ها

وظيفه امام جمعه ، هنگام ايراد خطبه ها
1- حمد و ثناى الهى را به جا آورد.
2- بر پيامبر اكرم (ص )و ائمّه مسلمين (ع )درود بفرستد.
3- مردم را به تقواى الهى و پرهيز از گناهان سفارش كند.
4- سوره كوتاهى از قرآن بخواند.
5- براى مردان و زنان با ايمان ، طلب آمرزش كند.
6- سزاوار است مطالب زير را نيز بگويد:
آنچه مسلمانان در زندگى دنيا و آخرت به آن نياز دارند.
مردم را از آنچه در جهان مى گذرد و به سود و زيان مسلمانان است ، آگاه كند.
از مسائل سياسى و اقتصادى كه در استقلال و آزادى آنان دخالت دارد، و چگونگى رفتار آن هابا ساير ملّت ها سخن بگويد.
مسلمانان را از دخالت دولت هاى ستمگر و استعمارگر در امور سياسى و اقتصادى كه منجر بهبهره كشى از آنان مى شود، آگاه كند.(

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:53
پسندیدم 0
UserName