سجده شكر
مستحب است بعد از نماز، سجده شكر نمايد و همين قدر كه پيشانى را به قصد شكر بر زمينبگذارد كافى است ، ولى بهتر است صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك مرتبه ، (شُكراً لِلّ هِ) يا(شُكْراً) يا (عَفْواً) بگويد و نيز مستحب است ، هر وقت نعمتى به انسان مى رسد يا بلايى از اودور مى شود سجده شكر به جا آورد. (م 1123)
براى اطّلاع و توضيح بيشتر تعقيب هاى نماز به كتاب مفاتيح الجنان مراجعه شود.

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:52
پسندیدم 0
UserName