حضرت على (ع ) درباره اين تسبيح مى فرمايد:

حضرت على (ع ) درباره اين تسبيح مى فرمايد:
(يكى از پادشاهان عجم (به رسول خدا(ص ) خدمتكارى را هديه كرد، به فاطمه گفتم نزد رسول خدا برو و خدمتكارى بخواه ، فاطمه نزد آن حضرت رفت و جريان را گفت ؛رسول خدا فرمود: اى فاطمه ! چيزى به تو مى دهم كه از خدمتكار و دنيا با آنچه در آن استبهتر باشد (و آن اين كه ) بعد از هر نمازى 34 مرتبه (الله اكبر)، 33 مرتبه (الحمد لله) و 33 مرتبه (سبحان الله ) بگو... از آن به بعد فاطمه (س ) پس از هر نمازى به گفتنآن تسيبح ملتزم شده و اين تسبيح به آن حضرت منسوب گرديد.(37)

پنج شنبه 2/1/1386 - 19:52
پسندیدم 0
UserName