جدی حال کردین

کدومتون بازیسپاهان و الشباب رو دیدید .نه جدی حال کردید چه طوری رفتن تو قوطی ! آره ! حتی با همون یه گل سید صالحی . اون ور هم که به نفع سپاهان شد ... تساوی العین و الاتحاد دیگه . مگه نفهمیدید ؟! صفر - صفر تموم شد . حالا دیگه بخت مسلم صعود سپاهانه . از اون ور هم که انگار استقلال هم اجازه ی حضور پیدا کرد . عجب سالی شده امسال ... به قول شاعر :

سالی که نکوست                           از بهارش پیداست 

" یکی بود یکی نبود "

پنج شنبه 2/1/1386 - 15:16
پسندیدم 0
UserName