نوشيدن در ظرف ترك خورده

نوشيدن در ظرف ترك خورده
سعى كنيد در ظروف ترك خورده آب ننوشيد
رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله ) فرمودند:
از كناره ى دستگيره ى ظرف و جاى شكستگى آن آب نياشاميد

پنج شنبه 2/1/1386 - 7:1
پسندیدم 0
UserName