راه رفتن و خوردن

راه رفتن و خوردن
سعى كنيد هنگام راه رفتن چيزى نخوريد
امام صادق (عليه السلام ) فرمودند:
در هنگام راه رفتن چيزى نخوريد، مگر آنكه مجبور باشيد.

پنج شنبه 2/1/1386 - 6:57
پسندیدم 0
UserName