توجه به مستمندان

توجه به مستمندان
مستمندان را هنگام خوردن غذا رد نكنيد
امام على (عليه السلام ) فرمودند:
چون سفره ى غذا گذارده شد و، سائل و مستمندى از راه رسيد او را رد نكنيد

پنج شنبه 2/1/1386 - 6:55
پسندیدم 0
UserName