فوت كردن در ظرف غذا

فوت كردن در ظرف غذا
در ظروف آب و غذا فوت نكنيد
امام صادق (عليه السلام ) فرمودند:
دميدن در ظرف آب و غذا و در محل سجده مكروه است .

پنج شنبه 2/1/1386 - 6:55
پسندیدم 0
UserName