سير بودن دائمى

 سير بودن دائمى
از هميشه سير بودن بپرهيزيد
امام على (عليه السلام ) فرمودند:
از هميشه سير بودن و بسيار خوردن بپرهيزيد كه اين كار بيمارى ها و رنج ها را بر مى انگيزاند

پنج شنبه 2/1/1386 - 6:53
پسندیدم 0
UserName