كم خوردن و سبك بودن

كم خوردن و سبك بودن
كمتر غذا بخوريد تا سبكتر باشيد
رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله ) فرمودند:
محبوبترين شما در پيشگاه خدا آنكس است كه كم خوراكتر و سبكتر باشد.

پنج شنبه 2/1/1386 - 6:51
پسندیدم 0
UserName