عاشق مدينه

سليم در حالى وارد مدينه شد كه تنها دو سال از رحلت پيامبر اسلام (ص) گذشته بود و مردم با على (ع) و اهل بيت (ع) رفتارى ناپسند و زجرآورداشتند. دورانى كه غاصبان خلافت‏با توسل به انواع شيوه‏هاى ارعاب، تهديد و تطميع مردم را از گرايش به مولاى متقيان باز مى‏داشتند. دورانى كه نام «على (ع)» را بردن با او نشستن جرمى نابخشودنى شمرده مى‏شد. در چنين دوران دهشتناك و خفقان‏آورى، نوجوان چهارده‏ساله كوفى به مدينه آمد و با قبول همه بلاها و گرفتايهاى ويژه مدينه، نور هدايت و امامت را در كوچه‏هاى بنى هاشم يافته و با على (ع) كه مورد كينه حاكمان و زور مداران بود، انسى ويژه يافت. شجاعت و جسارت نوجوان 14 ساله كوفى و رفتار وى با كنار نهادگان سياسى مدينه، نشان دهنده روح متعالى و اراده آهنين اوست

چهارشنبه 1/1/1386 - 20:2
پسندیدم 0
UserName