مقام روايى ام سلمه

مقام روايى ام سلمه

از رسول خدا(ص)، حضرت على(ع)، فاطمه زهرا(س) و شوهرش حديث نقل‏مى‏كند. اما روايت كنندگان از وى بسيارند از جمله: فرزندانش‏عمر، زينب، عامر پسرخواهرش مصعب بن عبدالله، عبدالله بن رافع‏و نافع و سفينه و پسرش و ابوكنيز و خيره والده‏الحسن و صفيه‏بنت‏شيبه و هند بنت الحارث، ابوعثمان الهندى، ابووائل وسعيدبن مسيب.

علما اهل‏سنت 378 حديث و اهل تشيع بيشتر از آن از ام سلمه‏روايت كرده‏اند و اين مقدار حديث گوياى مقام و شان والاى روايى‏او است

چهارشنبه 1/1/1386 - 20:0
پسندیدم 0
UserName