هنگامى كه پدر جابر به شهادت رسيد، جابر 9 خواهر داشت. گروهى‏بر اين باروند كه جابر پنج فرزند داشت، سه پسر كه عبد الرحمن،محمد و حميد نام داشتند. و دو دختر كه ميمونه و ام حبيب‏خوانده مى‏شدند. به سبب نام پسرهايش، جابر را ابو عبد الرحمن وابو محمد و گاه ابو عبد الله مى‏خواندند. جابر در عصر پيامبر(ص) عنصرى پاك، مجاهدى مخلص و صحابى رسول‏خدا(ص) شمرده مى‏شد و همراه پيامبر(ص) در 19 غزوه شركت كرد.امام باقر(ع) فرمود: از جابر بن عبد الله انصارى شنيدم كه‏مى‏گفت:از رسول خدا(ص) در مورد سلمان پرسيدم، فرمود: سلمان درياى علم‏و معرفت است كه نمى‏توان به آخر آن رسيد. سلمان داراى علم‏گذشته و آينده است. خداوند دشمن دارد، كسى را كه با سلمان‏دشمنى كند و دوست دارد آن را كه با سلمان دوستى ورزد. عرض كردم در باره ابوذر غفارى، مقداد، و عمار ياسر چه مى‏فرمايى؟حضرت پاسخ را تكرار كرد. از محضر رسول خدا(ص) بيرون آمدم، تااين چهار تن (سلمان، ابوذر، مقداد، عمار ياسر) را ديدار كنم وبه آنها بشارت دهم. وقتى از حضور رسول خدا(ص) حركت كردم،فرمود: «الى يا جابر و انت منا، ابغض الله من ابغضك و احب من‏احبك‏» اى جابر، تو از خاندان ما هستى، خداوند دشمن دارد آن‏را كه با تو دشمنى ورزد و دوست دارد آن را كه با تو دوستى‏كند

چهارشنبه 1/1/1386 - 19:58
پسندیدم 0
UserName