حدیث امام علی

توبه‌، پشيماني‌ قلبي‌ (از كارهاي‌ زشت‌ گذشته‌) و آمرزش‌ خواهي‌ زباني‌ (ازخداوند يا صاحب‌ِ آن‌ حق‌)، و ترك‌ عملي‌ (گناه‌) و تصميم‌ بر عدم‌ تكرار (آن‌)است‌.حديث‌ 2072/2

چهارشنبه 1/1/1386 - 18:59
پسندیدم 0
UserName