حدیث امام علی

 

كسي‌ كه‌ (نيت‌ و عملكردش‌ را به‌ خاطر خدا) خالص‌ گرداند، آفريدگار پشتيبان‌زندگي‌ اين‌ جهان‌ و آن‌ جهان‌ او خواهد بود.حديث‌ 8255/2

چهارشنبه 1/1/1386 - 18:58
پسندیدم 0
UserName