بیماری پیر چشمی

نوعی بیماری است که به علت افزایش سن و سفت شدن عدسی چشم رخ می دهد

چهارشنبه 1/1/1386 - 17:46
پسندیدم 0
UserName